Om oss i ØNK

Øvre Nidelven Kammerskor (kortnavn: ØNK) er et blanda-kor med tilhold i Klæbu og øving på Tanem skole hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.30. Koret består av mer enn 40 medlemmer.

Koret ble etablert i 1979 og feiret sitt førti år jubileum i 2019 med flere konserter.

Koret synger i mange sjangrer. Ved siden av framføringer på «kortreff», korfestivaler, faste konserter i Klæbu, opptredener på ulike institusjoner og diverse oppdrag har vi hvert år et større mål å arbeide fram mot: ett år en reise (vi har vært i Dublin, Riga, Island, Krakow og Rotterdam), året etter en konsert, og det tredje året en scenisk forestilling. I 2019 hadde vi en flott jubileumsforestilling; “40 år på grønn resept”, og i 2022 var vi på kortur til Rotterdam hvor vi hadde med et variert repertoar fra norske sanger som “Ro meg over” og “Bånsull” til engelske  sanger som “Make more sound” og “The longest time”. I 2023 hadde vi et stort Disney-prosjekt med konsert med sanger fra Disney sitt univers

Kontakt

Styrets leder: Alf Hansen
Telefon: 916 41 327
Email: styreleder@ovrenidelven.no