Konsert november 2021

“Make More Sound”! Høstkonsert med Øremazzørene og Øvre Nidelven Kammerskor.